logo songteksten.net
-menu

Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.

Toon bijdragen-menu

Topics - Littlebutterfly

#1
Spiritualiteit / FORGIVENESS & SALVATION
7 december 2009, 17:42:47
What the Christian Bible says on being saved?
"Salvation is given to Christians that endureth to the end!"

Christian advice on forgiveness and salvation, Jesus the Son of God and being saved by the blood of the lamb - Christ Jesus the Saviour
Forgiveness & Salvation - what the Bible says

The Biblical view of redemption and being redeemed
God offers us salvation through Jesus. Matthew 1:21, TLB. "And she will have a Son, and you shall name Him Jesus (meaning 'Savior'), for He will save His people from their sins." Acts 4:12, NIV says, "Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved."

Salvation means we receive eternal life if we enter into a personal relationship with God.
John 17:3, TLB. "And this is the way to have eternal life -by knowing You, the only true God, and Jesus Christ, the one You sent to earth!" John 3:16, NIV says, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life."

There is only one way to salvation and its not the easy road.
Matthew 7:13-14, TLB.
"Heaven can be entered only through the narrow gate! The highway to hell is broad, and its gate is wide enough for all the multitudes who choose its easy way. But the gateway to Life is small, and the road is narrow, and only a few ever find it."Salvation and forgiveness cannot be earned, it is a gift.
Ephesians 2:8-9, TLB.
"Because of His kindness, you have been saved through trusting Christ. And even trusting is not of yourselves; it too is a gift from God. Salvation is not a reward for the good we have done, so none of us can take any credit for it."

Receiving salvation is a powerful, personal response to the gospel including repentance for sin. Acts 2:37-38, TLB.
"These words of Peter's moved them deeply, and they said to him and to the other apostles, "Brothers, what should we do?"And Peter replied, "Each one of you must turn from sin, return to God, and be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins."

Receiving salvation is simple, direct, personal, and public.
Romans 10:8-10, TLB.
"For salvation that comes from trusting Christ--which is what we preach--is already within easy reach of each of us; in fact, it is as near as our own hearts and mouths. For if you tell others with your own mouth that Jesus Christ is your Lord, and believe in your own heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. For it is by believing in his heart that a man becomes right with God; and with his mouth he tells others of his faith, confirming his salvation."

Matthew 11:28-30
Even so it is not the will of your Father which is in heaven, that one of these little ones should perish.

Matthew 18:14
Whether of them twain did the will of [his] father? They say unto him, The first. Jesus saith unto them, Verily I say unto you, That the publicans and the harlots go into the kingdom of God before you.

Matthew 22:9-10
For many are called, but few [are] chosen.

Matthew 22:14
O Jerusalem, Jerusalem, [thou] that killest the prophets, and stonest them which are sent unto thee, how often would I have gathered thy children together, even as a hen gathereth her chickens under [her] wings, and ye would not!

Matthew 24:14
When Jesus heard [it], he saith unto them, They that are whole have no need of the physician, but they that are sick: I came not to call the righteous, but sinners to repentance.

Mark 2:17
And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved; but he that believeth not shall be damned.

Mark 16:15-16
And the angel said unto them, Fear not: for, behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people.

Luke 2:31-32
And all flesh shall see the salvation of God.

Luke 3:6
Wherefore I say unto thee, Her sins, which are many, are forgiven; for she loved much: but to whom little is forgiven, [the same] loveth little.

Luke 7:47
And they shall come from the east, and [from] the west, and from the north, and [from] the south, and shall sit down in the kingdom of God. And, behold, there are last which shall be first, and there are first which shall be last.

Luke 13:29-30
Then said he unto him, A certain man made a great supper, and bade many: And sent his servant at supper time to say to them that were bidden, Come; for all things are now ready. And they all with one [consent] began to make excuse. The first said unto him, I have bought a piece of ground, and I must needs go and see it: I pray thee have me excused. And another said, I have bought five yoke of oxen, and I go to prove them: I pray thee have me excused. And another said, I have married a wife, and therefore I cannot come. So that servant came, and shewed his lord these things. Then the master of the house being angry said to his servant, Go out quickly into the streets and lanes of the city, and bring in hither the poor, and the maimed, and the halt, and the blind. And the servant said, Lord, it is done as thou hast commanded, and yet there is room. And the lord said unto the servant, Go out into the highways and hedges, and compel [them] to come in, that my house may be filled. For I say unto you, That none of those men which were bidden shall taste of my supper.

#2
Spiritualiteit / Signs of the End of the Age
6 december 2009, 18:04:05
Lucas  21: 5-28
De komst van de Mensenzoon

5 Toen er gesproken werd over de tempel, over de mooie stenen en wijgeschenken waarmee hij versierd was, zei hij: 6 'Wat jullie hier zien – er zullen dagen komen waarop geen steen op de andere zal blijven; alles zal worden afgebroken.' 7 Ze stelden hem toen de vraag: 'Meester, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we het herkennen?' 8 Jezus zei: 'Let op, laat je niet misleiden. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: "Ik ben het," of: "De tijd is gekomen." Volg hen niet! 9 Als jullie berichten horen over oorlog en opstand, raak dan niet in paniek. Die dingen moeten eerst gebeuren, maar dat is nog niet meteen het einde.' 10 Hij vervolgde: 'Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk zal de strijd aanbinden met het andere, 11 er zullen zware aardbevingen komen en hongersnoden en epidemieën alom, en er zullen aan de hemel grote en verschrikkelijke tekenen verschijnen. 12 Maar eerst zullen jullie worden mishandeld en vervolgd en uitgeleverd aan de synagogen, jullie zullen worden opgesloten in de gevangenis en worden voorgeleid aan koningen en gouverneurs omwille van mijn naam. 13 Dan zullen jullie moeten getuigen. 14 Bedenk wel dat jullie je verdediging niet moeten voorbereiden. 15 Want ik zal jullie woorden van wijsheid schenken die door geen van je tegenstanders kunnen worden weerstaan of weersproken. 16 Zelfs je ouders en broers, verwanten en vrienden zullen je uitleveren, sommigen van jullie zullen worden terechtgesteld, 17 en jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam. 18 Maar geen haar van je hoofd zal verloren gaan. 19 Red je leven door standvastigheid!

20 Wanneer jullie zien dat Jeruzalem door legertroepen omsingeld is, weet dan dat de verwoesting van de stad nabij is. 21 Wie in Judea is moet dan de bergen in vluchten, wie in Jeruzalem is moet er wegtrekken, en wie op het land is moet niet naar de stad gaan, 22 want in die dagen wordt de straf voltrokken, waardoor alles wat geschreven staat in vervulling zal gaan. 23 Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben! Want er zal ontzaglijk veel leed zijn in het land, en een zwaar vonnis zal de bevolking treffen. 24 De inwoners zullen omkomen door het zwaard of in gevangenschap worden weggevoerd en onder alle volken worden verstrooid, terwijl Jeruzalem vertrapt zal worden door heidenen, tot de tijd van de heidenen voorbij is. 25 Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee; 26 de mensen worden onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen. 27 Maar dan zullen ze op een wolk de Mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister. 28 Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij!'
Signs of the End of the Age

5Some of his disciples were remarking about how the temple was adorned with beautiful stones and with gifts dedicated to God. But Jesus said, 6"As for what you see here, the time will come when not one stone will be left on another; every one of them will be thrown down."

7"Teacher," they asked, "when will these things happen? And what will be the sign that they are about to take place?"

8He replied: "Watch out that you are not deceived. For many will come in my name, claiming, 'I am he,' and, 'The time is near.' Do not follow them. 9When you hear of wars and revolutions, do not be frightened. These things must happen first, but the end will not come right away."

10Then he said to them: "Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. 11There will be great earthquakes, famines and pestilences in various places, and fearful events and great signs from heaven.

12"But before all this, they will lay hands on you and persecute you. They will deliver you to synagogues and prisons, and you will be brought before kings and governors, and all on account of my name. 13This will result in your being witnesses to them. 14But make up your mind not to worry beforehand how you will defend yourselves. 15For I will give you words and wisdom that none of your adversaries will be able to resist or contradict. 16You will be betrayed even by parents, brothers, relatives and friends, and they will put some of you to death. 17All men will hate you because of me. 18But not a hair of your head will perish. 19By standing firm you will gain life.

20"When you see Jerusalem being surrounded by armies, you will know that its desolation is near. 21Then let those who are in Judea flee to the mountains, let those in the city get out, and let those in the country not enter the city. 22For this is the time of punishment in fulfillment of all that has been written. 23How dreadful it will be in those days for pregnant women and nursing mothers! There will be great distress in the land and wrath against this people. 24They will fall by the sword and will be taken as prisoners to all the nations. Jerusalem will be trampled on by the Gentiles until the times of the Gentiles are fulfilled.

25"There will be signs in the sun, moon and stars. On the earth, nations will be in anguish and perplexity at the roaring and tossing of the sea. 26Men will faint from terror, apprehensive of what is coming on the world, for the heavenly bodies will be shaken. 27At that time they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. 28When these things begin to take place, stand up and lift up your heads, because your redemption is drawing near."http://www.youtube.com/watch?v=9QlktrpQPJY