logo songteksten.net
-menu

Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.

Toon bijdragen-menu

Berichten - Littlebutterfly

#16
Spiritualiteit / Re: Wat vind jij een mooie spreuk?
22 december 2009, 21:47:51
A fool finds no pleasure in understanding but delights in airing his own opinions. (Proverbs 18:2)
#17
Spiritualiteit / Re: FORGIVENESS & SALVATION
21 december 2009, 23:34:19
Ik accepteerd en respecteerd het ook,en ik ga niemand dwingen om in God te geloven maar ik ga niet stoppen met DE WAARHEID OVER GOD TE VERTELLEN! dat i mijn taak en GOD doet de rest! _O_ en als God dat doet dan doet Hij het óók GOED!!
Als het God's wil is om iemand te bekeren dan bekeerd die persoon ook. Er zijn zoveel mensen die dat kunnen vertellen, de grootste mafia leader,
grootste googelaars en noem maar op..
#18
Spiritualiteit / Re: FORGIVENESS & SALVATION
21 december 2009, 23:19:54
you won! ;)  ik dacht dat als je naar een verjaardagsfeest gaat dat alle aandacht op de jarige zou zijn en dat meeste conversatie over die persoon gaan maar bij jouw is het anders..

Maar dat ís mijn onderwerp niet  :N want dit onderwerp(jarige) is niet belangrijker dan God!
ik zou heel graag over zulke onderwerpen discussiëren maar niet op dit moment.
#19
Spiritualiteit / Re: FORGIVENESS & SALVATION
21 december 2009, 23:05:23
Als je dat niet nodig vindt dan ga je niet naar zijn verjaardag! want je vindt die persoon toch niet boeiend waaron zou je je tijd gaan verspillen om daar te gaan?
#20
Spiritualiteit / Re: FORGIVENESS & SALVATION
21 december 2009, 22:54:33
Als je geen begrip krijgt dan zal je ook nooit begrijpen en ook niet als ik je net als  een peuter zal uitleggen... :N
En als iemand jarig is.. moet ik toch over díe persoon toch praten? Hij is toch het middelpunt? Dus hoe kan ik dan over God praten en niet zijn eigenschappen of woorden gebruiken?

IK HEB WÉL GODS WIJSHEID NODIG!!  ÉN IK BEN NIET PERFECT!! DE WAARHEID DOET ECHT PIJN!! ik geef het gewoon toe..

En nu weet niemand dát zinnetje: 'Nobody's perfect'
#21
Spiritualiteit / Re: FORGIVENESS & SALVATION
21 december 2009, 21:47:54
Ik neem niet alles klakkeloos over, hoor! Als jij kan begrijpen wat alles betekend dan zou je anders reageren want niet alles in de Bijbel is letterlijk, ze zijn meestal figuurlijk!
En For the foolisness of God is wiser than man's wisdom.(1 corinth 1:25) En als God je geen wijsheid geeft om zijn woorden te begrijpen dan zal je nóóit begrijpen, maak niet uit of je de beste wetenschapper bent!
And I know that the truth hurts sometimes. Want ik ben óók een zondaar want niemand is perfect, alleen God is perfect.
#22
Radio, Tv, Film / Re: Wat kijk je nu op tv?
21 december 2009, 21:33:18
National Geographic :Y FEITEN uit de Bijbel (Secret Bible )
#23
Spiritualiteit / Re: FORGIVENESS & SALVATION
21 december 2009, 21:04:35
Wat in de Bijbel staat zijn feiten en er zijn héél véél mensen die de Bijbel niet begrijpen want alleen God geeft begrip en wijsheid. En als je God niet ken dan begrijp je zulke zinnen niet.
Én ik citeer uit mijn eigen Bijbel daarom zijn ze in het engels.


En een vraag... van waar komen de engelen? bestaan die echt? kunnen we engelen zien of met hun praten? wat doen ze eigenlijk?
#24
Spiritualiteit / Re: FORGIVENESS & SALVATION
21 december 2009, 20:56:24
Sorry, IK noem niemand 'ziek' en 'zondaars' dat staat allemaal in de Bijbel en als je je aangesproken voel...
Dat zijn mijn woorden niet DAAROM kopier ik ze én plak ze.
#25
Spiritualiteit / Re: FORGIVENESS & SALVATION
21 december 2009, 19:53:31
Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Psalm 37:4
#26
Spiritualiteit / Re: FORGIVENESS & SALVATION
21 december 2009, 19:37:19
Waarom zou ik dan op een andere site dit gaan doen?  Jezus zei: It is not the healthy who need a docter, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners. (Mark 2:17)
Als ik dit op een andere site doe dan kunnen veel mensen(onbekeerd) dit niet lezen. En dan zou ik ook niet zulke mensen(speciaal) als jij tegenkomen, You'll be the next who will work for Him. Because For notting is impossible with God. (Luke 1:37)
With man this is impossible, but not with God; all thing are possible with God. (Mark 10:13)
#27
Spiritualiteit / Re: FORGIVENESS & SALVATION
20 december 2009, 21:59:33
Omdat heel veel mensen hebben wel eens van God gehoord maar kennen Hem niet of de waarheid over Hem en kennen veel teksten uit de Bijbel maar begrijpen de Bijbel niet. Het is onze(christenen) taak om de mensen die God niet kennen de waarheid over God aan hun te leren.
#28
Spiritualiteit / Re: FORGIVENESS & SALVATION
13 december 2009, 17:38:56
The Unfailling Love of God;

Psalm 107

1
Looft, looft den Heer' gestadig;
Die Oppermajesteit
Is gunstrijk, zeer genadig,
En goed in eeuwigheid.
Dit zegg' elk, die gered
Door Hem van slaafse banden,
In vrijheid is gezet
Uit 's weerpartijders handen.

2
Die Hij van ver uit d' oorden
Van 't oost' en 't westen, bracht,
En van de zee en 't noorden
Geleidde door Zijn macht;
Die op een aaklig pad,
In woeste wildernissen,
Omzwierven en een stad
Ter woning moesten missen.

3
Hier raakten zij aan 't kwijnen
Door dorst en hongersnood;
Hun ziel leed duizend pijnen
En angsten van den dood.
Doch toen zij in 't gebed,
Tot Isrels Heer' zich wendden;
Heeft hen Zijn arm gered,
Uit angsten en ellenden.

4
God bracht na tegenheden
Hen weer op 't rechte pad,
En richtte hunne schreden
Naar een gewenste stad.
Laat zulken voor den Heer',
Zijn milde gunstbewijzen,
Zijn wondren, Hem ter eer,
Voor 't ganse mensdom prijzen!

5
Dewijl Hij hen verzaadde,
Die dorstten, en met goed
Den honger uit genade,
Vervuld' in overvloed.
Daar z' in die bitterheen
Den dood voor ogen zagen,
Van allen kant bestreen,
Deed God hun heillicht dagen.

6
Zij, die gebonden zaten,
In schaduw van den dood,
Omdat zij God vergaten,
Vervielen in dien nood.
Toen werd hun wreevlig hart
Verneerd door zwarigheden;
Zij struikelden, hun smart
Werd hulpeloos geleden.

7
Doch, riepen z' in d' ellenden
Den Heer' ootmoedig aan,
Hij deed hun angsten enden,
En hen 't gevaar ontgaan.
Hij hielp hen uit den nood;
Hij bracht hen uit het duister
Der schaduw van den dood:
Hij brak hun band en kluister.

8
Laat zulken eer bewijzen
Aan 's Heeren gunst en macht,
En al Zijn wondren prijzen
Voor 't menselijk geslacht;
Hij was 't, voor Wien gereed
De koopren deuren weken,
Die ijzren grendlen deed
In duizend stukken breken.

9
De zotten overtreden,
En krijgen hunne straf;
Om d' ongerechtigheden
Mat plaag op plaag hen af.
Zij walgden zelfs van brood,
Geen beste spijzen smaakten;
Terwijl zij vast den dood
Met schrik en vrees genaakten.

10
Doch riepen z' in d' ellenden
Den Heer' ootmoedig aan,
Hij deed hun angsten enden,
En hen 't gevaar ontgaan.
Hij zond Zijn krachtig woord,
Hij deed hen bij zich schuilen,
Bracht hun genezing voort
En rukte z' uit hun kuilen.

11
Laat zulken eer bewijzen
Aan 's Heeren gunst en macht,
En al Zijn wondren prijzen
Voor 't menselijk geslacht.
't Lofoffer word' om strijd
Hem juichend opgedragen,
Terwijl zij wijd en zijd
Van al Zijn werk gewagen.

12
Zij, die de zee bevaren
Met schepen, rijk bevracht,
Zien op de grote baren
Gods wijsheid, gunst en macht;
Daar leren zij de daan,
Des Heeren klaar bemerken
En in de diepe paan
Zijn grote wonderwerken.

13
Hij wekt, met slechts te spreken,
Een stormwind voor hun oog.
Dan beeft het al, dan steken
De golven 't hoofd omhoog.
Nu ziet men 't schip de lucht,
Dan weer den afgrond naadren.
Hun hart geeft zucht op zucht,
Hun bloed verstijft in d' aadren.

14
Zij dansen, wagglen, vallen,
Gelijk een dronken man.
De wijsheid van hen allen,
Hoe groot, bezwijkt er van.
Doch, toen zij, in 't gebed,
Tot Isrels Heer' zich wendden,
Heeft hen Zijn arm gered,
Uit angsten en ellenden.

15
Hij doet den storm bedaren;
De golven zwijgen stil.
Nu rijst de vreugd; de baren
Zijn effen op Gods wil.
Nu wijkt verslagenheid,
Na zoveel angstig slaven,
Daar God hen veilig leidt
In hun begeerde haven.

16
Laat zulken eer bewijzen
Aan 's Heeren gunst en macht
En al Zijn wondren prijzen,
Voor 't menselijk geslacht,
En dankbaar, bij 't gemeen,
God hun Verlosser noemen,
En bij 's lands Overheen
Zijn Naam en deugden roemen!

17
Nu stelt God waterbeken
Tot bar en dorstig land,
Herschept in dorre streken
Rivieren door Zijn hand;
Hij stelt een vruchtbaar oord
Tot woest' en zoute gronden,
En straft ze, naar Zijn woord,
Die daar Zijn wetten schonden.

18
Dan maakt Hij weer woestijnen,
Zeer rijk aan vruchtbaar nat;
Daar 't land, dat eerst moest kwijnen,
Nu beek bij beek bevat,
En hongerigen voedt,
Die nu de weeld' aanschouwen;
Zodat zij daar met spoed
Een stad ter woning bouwen.

19
Daar ziet men hen dan zaaien;
De wijngaard wordt geplant.
Zij mogen rijklijk maaien
De vruchten van het land.
Daar God Zijn zegen geeft,
En 't huis vervult met kindren,
En 't vee, dat ieder heeft,
Op 't veld niet doet vermindren.

20
Maar wil dit volk niet bukken
Voor God, 't wordt ras verneerd;
't Raakt t' onder door verdrukken,
Het wordt van 't kwaad verteerd;
Daar Hij zelfs prinsen slaat,
Op wie Hij hoon doet dalen
En die Hij tot een smaad
Doet in het woeste dalen.

21
Maar die nu hulploos kermen,
Verdrukt en vol gebrek,
Brengt God door vrij ontfermen
Haast in een hoog vertrek.
De vruchtbaarheid verheugt
Hun huis van ganser harte.
D' oprechten zien 't met vreugd,
Maar d' ondeugd zwijgt met smarte.

22
Wie wijs is, merk' die dingen
En geev' verstandig acht
Op 's Heeren handelingen,
Zo vol van gunst als macht!

Psalm 107

1 Give thanks to the LORD, for he is good;
       his love endures forever.
2 Let the redeemed of the LORD say this—
       those he redeemed from the hand of the foe,

3 those he gathered from the lands,
       from east and west, from north and south. [a]

4 Some wandered in desert wastelands,
       finding no way to a city where they could settle.

5 They were hungry and thirsty,
       and their lives ebbed away.

6 Then they cried out to the LORD in their trouble,
       and he delivered them from their distress.

7 He led them by a straight way
       to a city where they could settle.

8 Let them give thanks to the LORD for his unfailing love
       and his wonderful deeds for men,

9 for he satisfies the thirsty
       and fills the hungry with good things.

10 Some sat in darkness and the deepest gloom,
       prisoners suffering in iron chains,

11 for they had rebelled against the words of God
       and despised the counsel of the Most High.

12 So he subjected them to bitter labor;
       they stumbled, and there was no one to help.

13 Then they cried to the LORD in their trouble,
       and he saved them from their distress.

14 He brought them out of darkness and the deepest gloom
       and broke away their chains.

15 Let them give thanks to the LORD for his unfailing love
       and his wonderful deeds for men,

16 for he breaks down gates of bronze
       and cuts through bars of iron.

17 Some became fools through their rebellious ways
       and suffered affliction because of their iniquities.

18 They loathed all food
       and drew near the gates of death.

19 Then they cried to the LORD in their trouble,
       and he saved them from their distress.

20 He sent forth his word and healed them;
       he rescued them from the grave.

21 Let them give thanks to the LORD for his unfailing love
       and his wonderful deeds for men.

22 Let them sacrifice thank offerings
       and tell of his works with songs of joy.

23 Others went out on the sea in ships;
       they were merchants on the mighty waters.

24 They saw the works of the LORD,
       his wonderful deeds in the deep.

25 For he spoke and stirred up a tempest
       that lifted high the waves.

26 They mounted up to the heavens and went down to the depths;
       in their peril their courage melted away.

27 They reeled and staggered like drunken men;
       they were at their wits' end.

28 Then they cried out to the LORD in their trouble,
       and he brought them out of their distress.

29 He stilled the storm to a whisper;
       the waves of the sea were hushed.

30 They were glad when it grew calm,
       and he guided them to their desired haven.

31 Let them give thanks to the LORD for his unfailing love
       and his wonderful deeds for men.

32 Let them exalt him in the assembly of the people
       and praise him in the council of the elders.

33 He turned rivers into a desert,
       flowing springs into thirsty ground,

34 and fruitful land into a salt waste,
       because of the wickedness of those who lived there.

35 He turned the desert into pools of water
       and the parched ground into flowing springs;

36 there he brought the hungry to live,
       and they founded a city where they could settle.

37 They sowed fields and planted vineyards
       that yielded a fruitful harvest;

38 he blessed them, and their numbers greatly increased,
       and he did not let their herds diminish.

39 Then their numbers decreased, and they were humbled
       by oppression, calamity and sorrow;

40 he who pours contempt on nobles
       made them wander in a trackless waste.

41 But he lifted the needy out of their affliction
       and increased their families like flocks.

42 The upright see and rejoice,
       but all the wicked shut their mouths.

43 Whoever is wise, let him heed these things
       and consider the great love of the LORD.
#29
Spiritualiteit / Re: Wat vind jij een mooie spreuk?
13 december 2009, 17:32:34
If God is for us, who can be against us? Romans 8:31
#30
Spiritualiteit / Re: FORGIVENESS & SALVATION
13 december 2009, 17:22:33
One of the most famous Psalms;


De HERE is mijn herder

Een psalm van David.

1 De HERE is mijn herder, mij ontbreekt niets;
2 Hij doet mij nederliggen in grazige weiden;
Hij voert mij aan rustige wateren;
3 Hij verkwikt mijn ziel.
Hij leidt mij in de rechte sporen
om zijns naams wil.
4 Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis,
ik vrees geen kwaad,
want Gij zijt bij mij;
uw stok en uw staf, die vertroosten mij.
5 Gij richt voor mij een dis aan
voor de ogen van wie mij benauwen;
Gij zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
6 Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen
al de dagen van mijn leven;
ik zal in het huis des HEREN verblijven
tot in lengte van dagen.


Psalm 23

A psalm of David.

1 The LORD is my shepherd, I shall not be in want.
2 He makes me lie down in green pastures,
       he leads me beside quiet waters,

3 he restores my soul.
       He guides me in paths of righteousness
       for his name's sake.

4 Even though I walk
       through the valley of the shadow of death, [a]
       I will fear no evil,
       for you are with me;
       your rod and your staff,
       they comfort me.

5 You prepare a table before me
       in the presence of my enemies.
       You anoint my head with oil;
       my cup overflows.

6 Surely goodness and love will follow me
       all the days of my life,
       and I will dwell in the house of the LORD
       forever.