Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.


Berichten - _angie_

Pagina's: [1]
1
Feedback / Re: Songteksten offline tot nader bericht
« Gepost op: 13 november 2009, 13:11:36 »
Ik heb hetzelfde mailtje van musicopy ontvangen :)

Ik heb antwoord van msiccopy:
Geachte mevrouw   ,

Hartelijk dank voor uw reactie.

Musicopy en de heer Van Dongen verschillen al enige tijd van mening over de hoogte van de vergoeding die moet worden afgedragen aan de rechthebbenden van de liedteksten die middels de website songteksten.net worden aangeboden. Wij hebben de heer Van Dongen onlangs een nieuw voorstel gedaan om tot een afrekening te komen. Vanwege privacy redenen vinden wij het niet gepast om verder in te gaan op details ten aanzien van dit voorstel of met betrekking tot het contract dat wij met de heer Van Dongen hebben. Wij hebben hier zelf direct contact met de heer Van Dongen over.

Wel kunnen wij u melden dat wij tot op heden de heer Van Dongen niet hebben bevolen zijn website te staken of liedteksten van de website te halen. Op dit moment is dat ook niet aan de orde, tenzij de heer Van Dongen niet kan voldoen aan de voorwaarden van het contract dat hij getekend heeft of indien hij zelf besluit de liedteksten van zijn website te halen.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat we met de heer Van Dongen tot een oplossing kunnen komen, nu wij hem een nieuw voorstel hebben gedaan. Meer informatie over de activiteiten van stichting Musi©opy en de rechthebbenden die wij vertegenwoordigen, kunt u vinden op onze website www.musicopy.nl.

Met vriendelijke groet,

Saskia Bakker
Administratief Medewerker2
Feedback / Re: Songteksten offline tot nader bericht
« Gepost op: 11 november 2009, 16:46:59 »
Ook hier zwijgt Musicopy in alle talen.... :{
Heb wel weer een bericht van Postbus 51 ontvangen:

Geachte heer / mevrouw ******,

Wij danken u voor uw e-mail, waarin u uw mening kenbaar maakt over het offline halen van hobbysites van songteksten. Wij hebben uw bericht ter kennisgeving doorgestuurd naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Vera Vos
Publieksvoorlichter Postbus 51 Informatiedienst

 
Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog een vraag hebben of heeft u een andere vraag, dan kunt u hiervoor het contactformulier op www.postbus51.nl invullen.
3
Feedback / Re: Songteksten offline tot nader bericht
« Gepost op: 10 november 2009, 19:07:14 »
Van musicopy niets (ook geen leesbevestiging)
Ontving vanmiddag wel onderstaande reactie van het Ministerie OCW via Postbus 51:

Geachte heer of mevrouw,

Uw kenmerk is E*******

Wij beschikken niet over voldoende informatie om uw vraag te kunnen beantwoorden en hebben uw vraag doorgestuurd naar een collega.

Afhankelijk van de aard en inhoud van uw bericht kunt u binnen drie werkdagen een reactie tegemoet zien.

Met vriendelijke groet,

Postbus 51 Informatiedienst

--------------------------------------------------------------------------------
Dear Sir/Madam,

Your reference is E******

Unfortunately, we do not have sufficient information to answer your question. We have forwarded your question to one of our colleagues.

Depending on the nature and content of your message you can expect a reply within three working days.

Kind regards,

Postbus 51 Informatiedienst

4
Feedback / Re: Songteksten offline tot nader bericht
« Gepost op: 10 november 2009, 11:13:38 »
Mail verzonden.
Ben benieuwd of er een reactie op komt.

5
Feedback / Re: Songteksten offline tot nader bericht
« Gepost op: 9 november 2009, 14:08:42 »
Ik wil graag onderstaande mail de deur uit doen met een cc aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en postbus 51 en een bcc aan de webmaster van deze site.
Heb stukken tekst gebruikt uit de mail van snowowl. Ga je hiermee akkoord?

Geachte heer, mevrouw,

Mijn kinderen (en ook wij als volwassenen) hebben regelmatig via internet (nedtlyrics.nl en songteksten.net ) plezier beleefd bij het vertalen van bepaalde songteksten.
Niet alleen ter ontspanning maar zeker ook als ondersteuning bij lessen Nederlands/Engels.
Voor heel veel jongeren (en ouderen) blijkt hoe moeilijk het is om songteksten te vertalen en deze sites waren een goede ondersteuning daarvan.

Bovendien hebben songteksten vaak een dubbele bodem, een extra betekenis die in de brontekst al niet door iedereen begrepen wordt, en dan wordt het pas echt onmogelijk om de volledige inhoud weer te geven in een andere taal.
Te vergelijken met vertaling van poëzie, een exclusief ambacht dat slechts voor enkelen is weggelegd.

Ik ben dan ook zwaar teleurgesteld in de manier waarop uw organisatie te werk gaat. De manier waarop hobbysites gedwongen worden offline te gaan (nedtlyrics.nl en nu songteksten.net) is gewoonweg onbegrijpelijk.
Ik ben het er zeker mee eens dat auteursrechten beschermd moeten worden, maar deze sites verdienden geen geld met het publiceren van de teksten (de reclames op deze sites dekten nauwelijks de kosten van het online kunnen houden van de site, laat staan dat er winst mee werd gemaakt).

Ik krijg persoonlijk zeer sterk de indruk dat het uw organisatie alleen om geld draait, en hierbij schroomt u blijkbaar niet om iedere cent uit een hobbyist te knijpen.
Zoals trouwens tegenwoordig vele organisaties hier in Nederland en kan zeggen dat ik er niet bepaald vrolijk van word.

Een artiest zou er, in mijn ogen, alleen maar bij gebaat zijn dat zijn of haar teksten online te bekijken zijn, en deze muzikant zal ook echt geen verlies draaien omdat deze teksten gratis online staan.

Ik zou u vriendelijk willen verzoeken een schappelijke regeling te treffen zodat hobbysites zoals de eerder genoemden niet onder druk van torenhoge rekeningen moeten sluiten omdat u zogenaamd hiermee de auteursrechten wilt beschermen.

Hoogachtend,

Pagina's: [1]

Songteksten.net Forum ©