logo songteksten.net

Signs of the End of the Age

Gestart door Littlebutterfly, 6 december 2009, 18:04:05

Vorige topic - Volgende topic

Littlebutterfly

Lucas  21: 5-28
De komst van de Mensenzoon

5 Toen er gesproken werd over de tempel, over de mooie stenen en wijgeschenken waarmee hij versierd was, zei hij: 6 'Wat jullie hier zien – er zullen dagen komen waarop geen steen op de andere zal blijven; alles zal worden afgebroken.' 7 Ze stelden hem toen de vraag: 'Meester, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we het herkennen?' 8 Jezus zei: 'Let op, laat je niet misleiden. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: "Ik ben het," of: "De tijd is gekomen." Volg hen niet! 9 Als jullie berichten horen over oorlog en opstand, raak dan niet in paniek. Die dingen moeten eerst gebeuren, maar dat is nog niet meteen het einde.' 10 Hij vervolgde: 'Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk zal de strijd aanbinden met het andere, 11 er zullen zware aardbevingen komen en hongersnoden en epidemieën alom, en er zullen aan de hemel grote en verschrikkelijke tekenen verschijnen. 12 Maar eerst zullen jullie worden mishandeld en vervolgd en uitgeleverd aan de synagogen, jullie zullen worden opgesloten in de gevangenis en worden voorgeleid aan koningen en gouverneurs omwille van mijn naam. 13 Dan zullen jullie moeten getuigen. 14 Bedenk wel dat jullie je verdediging niet moeten voorbereiden. 15 Want ik zal jullie woorden van wijsheid schenken die door geen van je tegenstanders kunnen worden weerstaan of weersproken. 16 Zelfs je ouders en broers, verwanten en vrienden zullen je uitleveren, sommigen van jullie zullen worden terechtgesteld, 17 en jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam. 18 Maar geen haar van je hoofd zal verloren gaan. 19 Red je leven door standvastigheid!

20 Wanneer jullie zien dat Jeruzalem door legertroepen omsingeld is, weet dan dat de verwoesting van de stad nabij is. 21 Wie in Judea is moet dan de bergen in vluchten, wie in Jeruzalem is moet er wegtrekken, en wie op het land is moet niet naar de stad gaan, 22 want in die dagen wordt de straf voltrokken, waardoor alles wat geschreven staat in vervulling zal gaan. 23 Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben! Want er zal ontzaglijk veel leed zijn in het land, en een zwaar vonnis zal de bevolking treffen. 24 De inwoners zullen omkomen door het zwaard of in gevangenschap worden weggevoerd en onder alle volken worden verstrooid, terwijl Jeruzalem vertrapt zal worden door heidenen, tot de tijd van de heidenen voorbij is. 25 Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee; 26 de mensen worden onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen. 27 Maar dan zullen ze op een wolk de Mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister. 28 Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij!'
Signs of the End of the Age

5Some of his disciples were remarking about how the temple was adorned with beautiful stones and with gifts dedicated to God. But Jesus said, 6"As for what you see here, the time will come when not one stone will be left on another; every one of them will be thrown down."

7"Teacher," they asked, "when will these things happen? And what will be the sign that they are about to take place?"

8He replied: "Watch out that you are not deceived. For many will come in my name, claiming, 'I am he,' and, 'The time is near.' Do not follow them. 9When you hear of wars and revolutions, do not be frightened. These things must happen first, but the end will not come right away."

10Then he said to them: "Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. 11There will be great earthquakes, famines and pestilences in various places, and fearful events and great signs from heaven.

12"But before all this, they will lay hands on you and persecute you. They will deliver you to synagogues and prisons, and you will be brought before kings and governors, and all on account of my name. 13This will result in your being witnesses to them. 14But make up your mind not to worry beforehand how you will defend yourselves. 15For I will give you words and wisdom that none of your adversaries will be able to resist or contradict. 16You will be betrayed even by parents, brothers, relatives and friends, and they will put some of you to death. 17All men will hate you because of me. 18But not a hair of your head will perish. 19By standing firm you will gain life.

20"When you see Jerusalem being surrounded by armies, you will know that its desolation is near. 21Then let those who are in Judea flee to the mountains, let those in the city get out, and let those in the country not enter the city. 22For this is the time of punishment in fulfillment of all that has been written. 23How dreadful it will be in those days for pregnant women and nursing mothers! There will be great distress in the land and wrath against this people. 24They will fall by the sword and will be taken as prisoners to all the nations. Jerusalem will be trampled on by the Gentiles until the times of the Gentiles are fulfilled.

25"There will be signs in the sun, moon and stars. On the earth, nations will be in anguish and perplexity at the roaring and tossing of the sea. 26Men will faint from terror, apprehensive of what is coming on the world, for the heavenly bodies will be shaken. 27At that time they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. 28When these things begin to take place, stand up and lift up your heads, because your redemption is drawing near."http://www.youtube.com/watch?v=9QlktrpQPJY
A happy heart makes the face cheerful, but heartache crushes the spirit.

Littlebutterfly

Ecclesiastes 11:9

9 Be happy, young man, while you are young,
       and let your heart give you joy in the days of your youth.
       Follow the ways of your heart
       and whatever your eyes see,
       but know that for all these things
       God will bring you to judgment.
A happy heart makes the face cheerful, but heartache crushes the spirit.

Unenchanted.

wees betrouwbaar, maar vertrouw niemand.

Sandra_O

Als er na jouw vorige bericht niemand heeft gereageerd (en dat geldt voor alle topics), kun je gewoon je vorige bericht editen en wat je eerder dacht vergeten te zijn, toevoegen. Constant nieuwe "reacties" posten wordt in forums beschouwd als spammen! 
I love you as certain dark things are to be loved
In secret, between the shadow and the soul

~ P. Neruda (sonnet XVII)

lenn-

Littlebutterfly,
ik heb net ook je vorige topic gelezen, en wil hier even een reactie op geven.
Ik ben zelf ook christen, en heb er zelf op internet ook al genoeg discussies over gevoerd.
Ik vraag me echt af, of je het geloof verkondigt, door alleen bijbelteksten (en die in dat vorige topic in het Engels? ik zie daar ook het nut niet van in) rond te strooien.
Het spijt me dat ik het zeg, maar op deze manier gaan mensen niet bepaald beter denken over het christendom,
maar raken ze alleen geirriteerd.
'Redelijke' discussies voeren is denk ik beter...
Natuurlijk is het geloof niet te beredeneren, hoewel er veel bewijzen zijn die wijzen op een God in plaats van evolutie.
Ik heb in de loop der tijd zoveel geleerd over de evolutie, dat ik zeker weet dat die niet waar is, en niet alleen om het feit dat ik in God geloof.
Het is ook een misvatting dat geloof en wetenschap niet samengaan, ja: de huidige wetenschap en geloof niet, omdat de wetenschap er al vanuit gaat dat God niet bestaat. Wetenschap zou tegenwoordig zogenaamd niet meer 'besmeurd' zijn met religieuze opvattingen, maar als je gelooft dat God niet bestaat is dat ook een religieuze opvatting.
Het is niet te bewijzen dat God niet bestaat. Stel nou dat we allemaal blind waren geweest, hadden we ook geen wolken kunnen zien. We hadden wel regen gevoeld, maar we konden niet zien waar het vandaan kwam. Dan zouden we dat gaan onderzoeken, op het hoogste gebouw gaan staan, arm in de lucht steken: je voelt nog steeds alleen regen, niets waar het vandaan komt. Conclusie: regen ontstaat zomaar. Maar we zijn niet blind, dus kunnen we zien dat die wolken er zijn en dat de regen daar vandaan komt. Dat was ook zo geweest als we blind waren. Wij hebben gewoon niet (meer) de juiste middelen om God te zien, maar dat zegt nog niet dat hij er niet is.

Omdat de wetenschap er al vanuit gaat dat God niet bestaat, en er zoiets moet zijn als evolutie, worden alle resultaten ook ze geinterpreteerd. Terwijl bij veel dingen waarvan de evolutie zegt dat het waar is, het niet de enige mogelijkheid is. Laatst stond er in de krant, dat er een aanwijzing was gevonden dat de aarde misschien toch maar 6000 jaar bestaat. Maar dit gingen ze niet verder onderzoeken, want waarschijnlijk was het toch niets. Ja, natuurlijk. Het zou toch maar eens blijken dat de Bijbel toch waar is.

En zo kan ik hier nog wel even over doorgaan, maar dat was ik niet van plan, want ik moet nu eigenlijk een presentatie voor Frans maken xD