logo songteksten.net

Niet geplaatst Forgiveness by M. West

Gestart door Daan1981, 31 mei 2014, 17:41:20

Vorige topic - Volgende topic

Daan1981

Geacht Forum,

Waarom is onderstaande song die twee keer door mij is aangeboden niet geplaatst?

Forgiveness by Matthew West  zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=n9J6xOT3Ldw#t=22  

1. It's the hardest thing to give away
And the last thing on your mind today
It always goes to those that don't deserve

It's the opposite of how you feel
5. When the pain they caused is just too real
It takes everything you have just to say the word...

Forgiveness
Forgiveness

It flies in the face of all your pride
10. It moves away the mad inside
It's always anger's own worst enemy
Even when the jury and the judge
Say you gotta right to hold a grudge
It's the whisper in your ear saying 'Set It Free'

15. Forgiveness, Forgiveness
Forgiveness, Forgiveness

Show me how to love the unlovable
Show me how to reach the unreachable
Help me now to do the impossible

20. Forgiveness, Forgiveness

Help me now to do the impossible
Forgiveness

It'll clear the bitterness away
It can even set a prisoner free
25. There is no end to what it's power can do
So, let it go and be amazed
By what you see through eyes of grace
The prisoner that it really frees is you

Forgiveness, Forgiveness
30. Forgiveness, Forgiveness

Show me how to love the unlovable
Show me how to reach the unreachable
Help me now to do the impossible
Forgiveness

35. I want to finally set it free
So show me how to see what Your mercy sees
Help me now to give what You gave to me
38 Forgiveness, Forgiveness


Forgiveness door Matthew West


1.Het is het moeilijkste om te geven
En het laatste waar je vandaag aan wilt denken
Het gaat altijd naar hen die dat niet verdienen

Het is het tegenovergestelde van hoe je je voelt
5. Wanneer de pijn die zij veroorzaken gewoon te erg is
Het vraagt alles wat je hebt, om alleen maar het woord te zeggen ...

vergiffenis
vergiffenis

Het tart al je trots
10 Het doet je innerlijke woede verdwijnen
Het is altijd de ergste vijand van de woede
Zelfs wanneer de jury en de rechter
Zeggen dat je het recht hebt om wrok te koesteren
Het is het gefluister in je oor dat zegt 'Laat het los'

15 vergiffenis, vergiffenis
vergiffenis, vergiffenis

Laat me zien hoe de onsympathieke lief te hebben
Laat me zien hoe het onbereikbare te bereiken
Help me nu het onmogelijke te doen

20 vergiffenis, vergiffenis

Help me nu het onmogelijke te doen
vergiffenis

Het zal de bitterheid doen verdwijnen
Het kan zelfs een gevangene vrijlaten
25 Er is geen einde aan wat zijn kracht kan doen
Dus, laat het gaan en wees verbaasd
Door wat je ziet door de ogen van genade
De gevangene die echt bevrijd wordt ben jij

vergiffenis , vergiffenis
30 vergiffenis , vergiffenis

Laat me zien hoe de onsympathieke lief te hebben
Laat zien hoe het onbereikbare te bereiken
Help me nu het onmogelijke te doen

vergiffenis

35 Ik wil het uiteindelijk los laten
Dus toon me hoe te zien wat Uw genade ziet
Help me nu te geven wat U aan mij gaf
38 vergiffenis, vergiffenis

P@ul

Staan nog in de wachtrij. Inmiddels wel op de eerste pagina.
De 'controleurs' zijn nu bij de eind maart ingediende teksten.